Øystein Holmen og Erik Hasli æresmedlemmer i SIF-orientering

På årsmøtet til SIF-orientering ble Øystein Holmen og Erik Hasli utnevnt til æresmedlemmer. Erik Hasli var allerede som 17-åring leder i laget, og Øystein Holmen har vært leder i laget i totalt 24 år. Begge har siden 1970-tallet vært o-løpere og hatt utallige verv både lokalt og regionalt inen o-sporten. Begge har vært løpsansvarlige og løypeleggere for bl.a. O-land, Snertingdals-løpet og Ariescup.

Framfor alt har begge vært viktige i forbindelse med rekrutteringsarbeidet i klubben. O-laget hadde en blomstringsperiode på 1980- og 90-tallet, etter en vervingskampanje som førte til 40 nye aktive medlemmer. SIF-orientering har stolte tradisjoner som Norges eldste orienteringslag, men aktivitet er, som kjent, ferskvare. Også de siste åra har laget hatt god rekruttering, med opplæring og treningsløp spesielt tilrettelagt for nybegynnere, barn og unge. SIF orientering har mye å takke Erik og Øystein for i den forbindelse. Klubben har ei stabil gruppe med både aktive løpere og mosjonister, og et godt miljø.

Erik og Øystein er to særdeles aktive og spreke æresmedlemmer, og o-idretten har ingen aldersbegrensning. Tvert imot er det helt vanlig å treffe på både 80- og 90-åringer side om side med barn og ungdom på o-løp! SIF orientering oppfordrer dem til å fortsette å bidra rundt klubben i åra framover!