Bygdeutvikling i Snertingdal – konstituering

Tirsdag 21.mars kl 18:00 blir det nytt møte i stedsutviklingsprosjektet. Det blir en oppsummering av ideer fra Kick-off i forrige måned, involveringsaktiviteter fra barn og unge på skolen og innbyggerundersøkelsen. Denne gangen skal vi også tenke på faktisk og praktisk arbeid framover. Vi vil rette fokus mot organisering av arbeid og opprettelse av arbeidsgrupper / komiteer innenfor følgende felt:

Barn og Unge

  • Utvikling av møteplasser, tilrettelegging for aktivitet og nye tilbud

Tjenester og næring

  • Oppfølging og innspill knyttet til omsorgssenter, skole, bhg, kollektiv, helsetilbud. Videreutvikling av handel, servicetjenester, produksjonsvirksomheter, landbruk

Natur og friluftsliv

  • Tilrettelegging for friluftsaktiviteter, helse, trim og velvære

Kultur og fritid

  • Utvikling av kulturtilbud, foreningsliv, organiserte aktiviteter og idrett

Det er viktig at de som har meldt sin interesse for å bidra møter opp og melder inn sin foretrukne komite på forhånd. Møtet er likevel åpent for alle som vil bidra eller er nysgjerrig på prosjektet. Det blir ingen idemyldring denne gangen, men vi vil forsøke å adressere disse oppgavene til arbeidsgruppene / komiteene for kommende særmøter utover våren.