Bygdeutvikling – status september 2023

Bygdeutviklingsprosjektet fortsetter, og i disse dager legges en statusrapport fram for kommunens politikere. Stort engasjement for bygda, dugnadsvilje og handlekraft preger arbeidet, men tålmodighet og møysommelig arbeid må også til for å gjennomføre større prosjekter som sandvolleyballbane og ungdomsklubb. Gjennom våren og sommeren har de ulike komiteene jobbet med hver sine prosjekter, og 5. september …

LAN = DATA-PARTY

Barne- og ungdomsgruppa i Stedsutviklingsprosjektet gleder seg til å arrangere data-party på Skogtun. Dette skjer i samarbeid med Ung i Gjøvik og Skogtuns venner, og går av stabelen fra fredag 29. september kl 1700 til søndag 1. oktober. Det vil bli salg av mat og drikke, men er også mulighet for å ta med eget.Ta …

L O G O

LAN på Skogtun fredag 29. september

LAN PÅ SKOGTUNFREDAG 29.SEPTEMBER kl 17:00 – 01:00 Arrangør: barne og ungdomskomiteen i stedsutvikling for Snertingdal i samarbeid med Frivillighetssentralen og Skogtun. Det vil bli salg av mat og drikke, men er også mulighet for å ta med eget.Ta med go ́stoln, skjøteledning og det du vil av gamingutstyr! Enten det er pc, xbox, playstation …

MIDTRE SNERTINGDAL UTMARKSLAG

Jaktbestemmelser Organisering av elgjakta 2023 Utmarkslaget fortsetter et år til med elgjakt der grunneiere kan legge inn anbud. Organisering av småviltjakt/rådyrjakt 2023 Fritt salg av småviltkort (et kort for både fugl og hare). Selges på JAFS Snertingdal. Det er inngått 3-årig avtale med Kjerkjegutua jaktlag fra 2022 om retten til bukkejakt og rådyrjakt. Priser og …

VALG 2023

Hvor og når kan du velge i Snertingdal? I Snertingdal er valglokalet i gymsalen på Snertingdal skole. Her kan du både stemme ved kommunevalget, fylkestingsvalget og kirkevalget. Åpningstider: Søndag 10. september, klokka 12.00 – 16.00Mandag 11. september, klokka 10.00 – 21.00

Dugnad på Kjenset

Ja, skal det bli sommer-trivelig til St.Hans, fortsatt fine stier og hyggelig på badeplassen så må vi ordne litt! Alle er velkommen til sosial dugnadskveld i Nærmiljøparken torsdag 15.juni fra kl 1700 – 2000. Det er behov for raking, rydding, klipping av greiner på stier, montering av oppslagstavle, utsetting av brygger for å nevne noe. …

St.Hans på Kjenset

Velkommen til St.Hans feiring i nærmiljøparken fredag 23.juni fra kl 1700! På programmet: Det blir gode muligheter for skravling og trivelig samvær!

Alle skal på folkemøte på Snertingdal skole

Åpent folkemøte – hva skjer a?

Det skjer i Peisestua på Snertingdal skole tirsdag den 6.juni fra kl 1900-2100 Alle er velkommen til orientering og dialog om: Mye positivt er på gang – møt opp og velg sjøl: bare lytt eller bidra med dine ideer! Alle er velkommen! Siden vil bli oppdatert i tiden fram mot møtet