Velkommen til påmelding av Frivilligdagen i Gjøvik. Håper flere lag og foreninger i Snertingdal deltar, vi er jo også midt i en Stedsutviklingsprosess som er en gyllen mulighet til å vise alt det flotte som skjer i Snertingdal.

💚Til alle lag, foreninger og organisasjoner.

❗️Påmelding for årets Frivilligdag er godt i gang. Mange har allerede meldt seg på 👏👏

💚🧡Sammen synliggjør vi frivilligheten og mulighetene som finnes! 

👉Ikke meldt dere på enda, men tenker å gjøre det?

❗HUSK påmeldingsfristen 31. Mars❗ Påmelding via link: 

https://gjovik.frivilligsentral.no/hendelse?pamelding-til-frivilligdagen-2024-apner-01-mars%2C-290224&Id=1727424&fbclid=IwAR3vkC-1J7qXWmImSq25xGHwbJhujSZGHsetbdbmfkA9LJQxgPvrPJeuqaU