Quiz på Lindheim

Hvor høyt er Spåtind? Når gikk svenskene over fra venstre- til høgrekjøring? Rundt gruppebordene diskuteres og tenkes i lag. Den ene kan noe, den andre noe annet, og det sosiale aspektet er viktigere enn å ha alt rett.

Fredagsquiz på Lindheim samler folk i alle aldre, ikke minst er det en møteplass for ungdommen. For tredje gang arrangerer Lindheims venner Quiz. Quiz-verter Tone og Ann Kristin Berget sørger for jovial og inkluderende stemning, og samler til hyggelig fredagsaktivitet.