Ny høyspentlinje gjennom Snertingdal. Onsdag 1. november kl 14-19

Har du spørsmål om 420 kV-ledningen Lillehammer-Oslo?
Statnett arrangerer åpen kontordag 
Tid: 1. november kl 14.-19. 
Adresse: Flerbrukshuset i Snertingdal nærmiljøpark, Myrheimvegen 8.
Møt opp når som helst innenfor dette tidsrommet om du ønsker å snakke med oss.

Det er planlagt en ny høyspentlinje gjennom Snertingdal.
Det første alternativet er å utvide den eksisterende linja (blå linje).
Det andre alternativet går tvers over Ringsjøen! 🫤
Den er tegnet inn med rødt på kartet nedenfor.
Ett tredje er en kombinasjon av ny linje og eksistere de linje (stiple lilla linje).