LAN = DATA-PARTY

Barne- og ungdomsgruppa i Stedsutviklingsprosjektet gleder seg til å arrangere data-party på Skogtun. Dette skjer i samarbeid med Ung i Gjøvik og Skogtuns venner, og går av stabelen fra fredag 29. september kl 1700 til søndag 1. oktober.

Det vil bli salg av mat og drikke, men er også mulighet for å ta med eget.
Ta med go ́stoln, skjøteledning og det du vil av gamingutstyr! Enten det er pc, xbox, playstation eller Nintendo switch!

Vi har invitert barne- og ungdomsskole-elever fra 5 til 10. trinn til å komme å være sammen med andre på samme alder som har spill og samhold som interesse. Dette er en kjempemulighet til å bygge en positiv kultur hvor man møtes og gjør noe felles som er forebyggende. Vårt ønske er å kunne gjenta dette ved anledning og videreutvikle det for å skape et inkluderende ungdomsmiljø som på sikt bunner ut i et ungdomshus , et felles samlingssted. Skal vi få unge mennesker til å ville satse på bygda, så må vi gi dem muligheten til denne felles plattformen. På innsiden av klubben er det vennskap, fellesskap, moro og mestring. En fritidsklubben kan bli et holdepunkt og en møteplass for barna og ungdommene i bygda, noe som er trygt og noe som er fast. Et stedet for å bare være, spise, gjøre lekser eller spille spill.

Vi har plass til 30 stk og arrangementet er gratis.
Påmelding eller spørsmål rettes til: 41429865