I forbindelse med Bygdeutvikling i Snertingdal er det laget ny logo for Snertingdal.

Logoen bygger på en gammel logo med De tre bukkene Bruse fra eventyret. Det sies at da Asbjørnsen og Moe skrev ned folkeeventyrene i Norge, så stammer dette eventyret fra nettopp Snertingdal. Det knyttes til og med konkret til den gamle brua over Snartumselva. Den nye logoen er imidlertid modernisert og endret litt for å uttrykke dagens Snertingdal.

Hvorfor velger vi å modernisere en logo i forbindelse med bygdeutvikling?

En logo gir identitet, og kan brukes i synliggjøring og markedsføring av bygda, og av aktiviteter som skjer her.
En logo kan brukes til å lage «snertingdals-klær». En logo kan tilpasses mange ulike arrangement ved å tilføre små elementer som spiller på det enkelte arrangement.


Takk til fantastisk inspirerende samarbeid med Helen Munch Design, som har har utviklet logoen for oss.