Åpent folkemøte – hva skjer a?

Det skjer i Peisestua på Snertingdal skole tirsdag den 6.juni fra kl 1900-2100

Alle er velkommen til orientering og dialog om:

  • Planleggingsprosess og status for nytt omsorgssenter – kommunalsjef Marit Lium Dahlborg informerer om Gjøvik Kommunes arbeid
  • Ny giv for frivillighetsarbeidet i Snertingdal – orientering ved frivillighetskoordinator Anette Strand Normann
  • Stedsutviklingsprosjektet i Snertingdal jobber på – du lurer sikkert på hvilke tanker som virrer rundt i de ulike arbeidsgruppene (komiteene) og nå skal du få noen konkrete eksempler på hva som er på trappene nå med en eneste gang – og hva som det pønskes på sånn litt etterhvert…

Mye positivt er på gang – møt opp og velg sjøl: bare lytt eller bidra med dine ideer!

Alle er velkommen!

Siden vil bli oppdatert i tiden fram mot møtet