Arbeidet har startet

Stedsutviklingsprosjektet har tatt viktige steg videre og fire arbeidsgrupper med viktige fokusområder er nå satt.

Engasjerte Snertingdøler møttes i peisestua på Snertingdal skole den 21.mars og fikk fordelt sine krefter på ulike komiteer som skal ta initiativet videre. Anne Tone Korshavn King, Prosjektleder for stedsutvikling i Gjøvik kommune, orienterte inngående om spørreundersøkelsens funn og majoritetens foretrukne retning for etterspurte tiltak. Tilbakemeldingene vil bli videre fortolket før arbeidet med konkretisering, prioritering og realisering av synlige grep iverksettes.
KOMITE TEMA
Barn og unge Utvikling av møteplasser, tilrettelegging for aktivitet og nye tilbud
Kultur og fritid Utvikling av kulturtilbud, foreningsliv, organiserte aktiviteter og idrett
Natur og friluftsliv Tilrettelegging for friluftsaktiviteter, helse, trim og velvære
Tjenester og næring Oppfølging og innspill knyttet til omsorgssenter, skole, bhg, kollektiv, helsetilbud. Videreutvikling av handel, servicetjenester, produksjonsvirksomheter, landbruk
FORNAVN ETTERNAVN Komite
Jonas Brobakken Barn og unge
Ståle Bråten Barn og unge
Ingrid Nordseth Barn og unge
Mari Nordseth Barn og unge
Kristin Sveen Barn og unge
Mai Tove Sveum Barn og unge
Alma Ulvesveen Barn og unge
Runar Aasen Barn og unge
Hanne Fougner Kultur og fritid
Marius Holmen Kultur og fritid
Inger Karin Lønnum Kultur og fritid
Berit Rime Kultur og fritid
Ole Seegaard Kultur og fritid
Ole Egil Sell Kultur og fritid
Tove Randi Skjelkvåle Kultur og fritid
Anette Strand Kultur og fritid
Geir Bergli Natur og friluftsliv
Stian Brobakken Natur og friluftsliv
Andre Brobakken Natur og friluftsliv
Linda Hellerud Natur og friluftsliv
Trond Are Lisbakken Natur og friluftsliv
Torjus Røste Natur og friluftsliv
Vidar Tomter Natur og friluftsliv
Gunn Alund Tjenester og næring
Sigrid Amlie Kokslien Tjenester og næring
Even L. Bergh Tjenester og næring
Tom Rune Bratlien Tjenester og næring
Ingebjørg Felde Tjenester og næring
Hans Einar Kokslien Tjenester og næring
Marianne Nordal Tjenester og næring
Harald Sveum Tjenester og næring
May Lisbeth Øversveen Tjenester og næring
Det arbeides nå med tiltak og tilbud som etterspørres, men dersom de enkelte tiltak kan finansieres gjennom andre kanaler så vil det bli fulgt opp. For å optimalisere nytten av kommunens initiativ og rammer vil vi søke alle finansieringskilder før kommunens ressurser benyttes. På denne måten vil vi kunne oppnå nytte for en langt større verdi enn det Gjøvik kommune isolert stiller til Snertingdals disposisjon. Komitéenes marsjordre fra bygda i form av prioriterte tiltak – vist i form av en ordsky…
Det tas sikte på jevnlige involveringsmøter for å orientere om prosjektets utvikling, så følg med på snertingdal.no så du kan møte opp og gi innspill. Alternativt tar