JAKTBESTEMMELSER 2024  FOR NEDRE SNERTINGDAL UTMARKSLAG

Rådyrbukk

10.08 – 24.09.2024 kr 1000,- Bukkekort går over til rådyr fra 1.10.2024 hvis det ikke er felt rådyrbukk.

Rådyr

01.10 – 01.12.2024 kr 1000,-

Lag eller grupper som jakter sammen søker helst samlet. Det skal sendes søknad om rådyr /bukkekort innen 20.Juli 2024. Søknad sendes leder pr. post til leder av utmarkslaget, eller E-post: nedresnertingdal@gmail.com

Småvilt

15.09 – 22.12.2024 kr 1000,- Dagskort kr 200,- Innenbygds ungdom under 18 år betaler halv pris for småviltkort.

Det anmodes om å sende inn søknad på småviltjakt på samme måte som rådyr. Søknadsfrist settes til 01.09.2024 og sendes til E-post: nedresnertingdal@gmail.com (Innenbygds defineres som innbyggere i sonen til grunneierlaget samt utflyttede barn av grunneier i laget.)

Revejakt

Rødrevjakt fra 15.7 til 15.4 med tillatelse fra grunneier / utmarkslaget.

Vedtatt årsmøtesak: Det skal medbringes kort for revejakt i lagets terreng. All revejakt med hund avsluttes 23.12.2024. Alt annet avtales med grunneier. Kort for revejakt utleveres etter avtale med grunneier. Åte jakt følger vanlige jakttider for området.

Elgjakt

Jakt tid fra 25.09 – 23.12.2024

Lag som ønsker å jakte elg sender søknad til styret v/leder Per Gudmund Tofsrud innen 20. Juli 2024. Det kreves 3 grunneiere for å søke, samt bevis på godkjent ettersøkshund. Det er kun ett terreng.  Det kreves sauerenhetsbevis for alle hunder.

Jaktkort småvilt/rådyr selges hovedsakelig hos:

Kokslien Maskinservice Tlf. 611 77 605Alternativt på helg:
 Jan Rune Gaaserud Tlf. 977 29 816
 Trond Are Lisbakken Tlf. 402 03 780
 E-post: nedresnertingdal@gmail.com

Husk å returnere jakt kort etter endt jakt og INNEN 23.12.2024.

For styret i Nedre Snertingdal Utmarkslag SA

Per Gudmund Tofsrud

Øvre Lienveg

2838 Snertingdal

Tlf 41 64 17 33