Høstbilder

Høsten er tida for sausanking, bærplukking og elgjakt.


Om høsten kommer krøtter og sau inntatt fra skogsbeite. Sauesankinga starter i begynnelsen av september. For mange er dette også et stort eventyr, med samarbeid, leiting etter dyr i skogen og lange dager ute. Langs hele åsen, fra Kråkhuggu til Redalen og Biri, fra Aust-sinni, Ytterroa og Vardel, sankes sau.25. september starter elgjakta. Jaktlagene er lokale, leier terreng av grunneierlagene eller har private avtaler. Kvotene deles ut av myndighetene. I år dreies forvaltningen mot at større dyr spares for å få mer robuste bestand. Det er mye elg, og årets jakt har vært vellykket. Bestandene holdes under kontroll, ikke minst for å unngå elgpåkjørsler.