MIDTRE SNERTINGDAL UTMARKSLAG

Jaktbestemmelser

Organisering av elgjakta 2023

Utmarkslaget fortsetter et år til med elgjakt der grunneiere kan legge inn anbud.

Organisering av småviltjakt/rådyrjakt 2023

Fritt salg av småviltkort (et kort for både fugl og hare). Selges på JAFS Snertingdal.

  • Krav om sauereinbevis i første jaktperiode (15.09 til 23.09)      
  • Ungdomskort (under 25 år) – ½ pris.                

Det er inngått 3-årig avtale med Kjerkjegutua jaktlag fra 2022 om retten til bukkejakt og rådyrjakt.

Priser og jakttider elg 2023

Priser på elgjakt – grunneiervald

Voksen elg fast pris      kr         4000     inkl. mva

Kalv fast pris                kr         2000     inkl. mva

Kalv, skutt                   kr         2000     inkl. mva ( i  tillegg til fast pris)

Kjøtt, pris pr kg             kr              90    inkl. mva

  • Jakttid elg

25.september – 31.oktober. Mulighet for å forlenge jakta inn i november dersom det enighet mellom styret og jaktlaget om dette.

  • Rådyrjakt

Bukkejakt                    10.08 – 15.09 

Rådyr                          01.10 – 30.11

  • Hare og skogsfugl

Med og uten hund         15.09 – 23.09  (bare innenbygds) og  01.10 –  30.11(alle)

  • Årskort innenbygds                  1000     kr         inkl. mva
  • Årskort utenbygds                    1500     kr         inkl mva
  • Ukekort                                     600     kr         inkl mva
  • Weekendkort (2 døgn)                 300    kr         inkl mva
  • Skuddpremie         

Rev                  kr 350.-            Mår      kr 350.-

Mink                kr 150.-            Kråke   kr    30.-

Korp                kr   30.-

Før utbetaling av skuddpremie må jegeren ha løst jaktkort i Midtre Snertingdal Grunneierlag.  Viltet må være felt innenfor lagets område.  Ved felling av rev, mink og mår skal dette varsles kortselger umiddelbart.  Opplysninger om hvor fellingen har funnet sted skal gis.  Viltet skal framvises. Skuddpremie gjelder fram til 23.12. 

De som har løst årskort kan jakte rev fra lovlig jaktstart i Norge  til 15.04  etter søknad (SMS) For jegere som ikke har løst årskort kan det kjøpes revekort for ½ årskortpris for samme perioden.

Jaktstans

Styret i Utmarkslaget forbeholder seg retten til å stanse jakta ved ekstreme værforhold.

Tilbakelevering av kort/jaktrapport.

Jaktkort/jaktrapport skal leveres tilbake til kortselger eller styret senest 10 dager etter jaktslutt. Rapport kan også sendes på SMS

Innrapportering er en forutsetning for å få kjøpt kort neste år.