Bygdeutvikling i Snertingdal

Bilde av en kvinne som går langs et tjern

Mandag 16. januar sender vi en spørreundersøkelse på SMS til innbyggere i Snertingdal. Hva er bra og hva savner du i Snertingdal?

Gjøvik kommune har startet et stedsutviklingsprosjekt i Snertingdal. Prosjektet er et samarbeid mellom der som bor i bygda og kommunen. Vårt mål er at bygda skal være attraktivt sted å bo.

Det er viktig for oss å høre din mening!Dersom du ikke kan svare på SMS kan du få spørsmålene på papir.
Ta kontakt med Anne Tone K. King på 94 15 99 77 eller anne-tone.king@gjovik.kommune.no

Personvern: Undersøkelsen er anonym. Det er frivillig å delta i undersøkelsen, og du kan velge hvilke spørsmål du vil svare på.  Det er trygt å trykke på lenken. 

Behandling av personopplysningene er nødvendig for å sikre innbyggermedvirkning og for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse, j.fr. personopplysningsloven art. 6-e. 

Når du trykker på send godtar du at det blir lagret personopplysninger om deg, som navn, adresse og telefonnummer. Vi deler ikke opplysningene med andre, bruker det ikke til andre formål, og opplysningene knyttet til undersøkelsen blir slettet etter 12. mnd. 

Du kan lese mer om personvern her: https://www.gjovik.kommune.no/personvern-og-informasjonskaplser/