Lag og foreninger

kor som synger

BIRI OG SNERTINGDAL KANTORI

Biri og Snertingdal Kantori øver hver tirsdag kl.19.00 – 21.30. De øver i Seegård kirke, men har noen øvelser i Biri også. Kontakt kantor Inger Shiager dersom du kunne tenke deg å være med i koret.

BONDE OG SMÅBRUKARLAGET

Oppland Bonde- og Småbrukarlag dekker hele gamle Oppland fylket. Fylkeslaget består av 21 lokallag og har rundt 1300 medlemmer. 

TEKST
ramme med utsikt

BONDELAGET

Norges Bondelag har til formål å samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.
Norges Bondelag er partipolitisk nøytralt og skal ikke yte økonomisk støtte eller ta imot økonomisk støtte fra politiske partier.
Norges Bondelag bygger på nasjonal og kristen grunn.

BYGDEKVINNELAGET

Bygdekvinnelaget er en pådriver for levende bygder. Vi er opptatt av sosiale tiltak i bygdene, og er forkjemper for kvinners økonomiske og sosiale rettigheter.

NORGES KVINNEBYGDELAG LOGO
gjøvik historielag logo

GJØVIK HISTORIELAG

Gjøvik historielag ble stiftet i 1974 og dekker hele Gjøvik kommune. Nedre Snertingdal historiegruppe har møter som legges ut på Facebook.

NEDRE SNERTINGDAL UTMARKSLAG

Her legges det ut informasjon om Nedre Snertingdal utmarkslag, om jakttider, priser og salg av jaktkort

jaktrifle i solnedgang
pensjonistforbundet logo

PENSJONISTFORENINGEN

Som medlem i Pensjonistforbundet hjelper du oss i kampen for pensjonisters rettigheter. Du får mange medlemsfordeler og mulighet til meningsfulle aktiviteter.

SANITETSKVINNENE

Sanitetskvinnene fremmer kvinners helse og livsvilkår, bidrar til en inkluderende oppvekst og skaper trygge lokalsamfunn. Dette gjør vi gjennom frivillighet, forskning, politisk påvirkning og ideelle virksomheter. 

Her finnes det tre lokallag: Midtre, Nedre og Øvre.

NKS logo
sauer

SAU OG GEITAVLSLSAGET (NSG)

Norsk Sau og Geit (NSG) er en faglig medlemsorganisasjon for folk med sau, geit og gjeterhund. Organisasjonen ble stiftet i 1947, og har i dag 18 fylkeslag, 330 lokallag og ca. 10 000 medlemmer.

SNERTINGDAL GOSPELKOR

Bli med og syng, eller for å se konsert!

tegning av kor
Snertingdal JFF logo

SNERTINGDAL JEGER- OG FISKERFORBUND

Vi holder til i Gravåsvegen 519, med eget klubbhus som et samlingspunkt, og en basecamp med hytte, lavvo, gapahuker og aktivitetsplass. Der har vi et utgangspunkt for alle våre aktiviteter, og det er en selvfølge at vi skal ha en plass som vi definerer som vår, og kan identifisere oss med.

ØVRE SNERTINGDAL GRUNNEIERLAG

Her finner du priser for jakt og fiske.

RAVN

Øvrige lag og foreninger:

  • Beitelaget
  • FAU
  • Veglag: til Kråkhuggu, Engumsvegen, Ytterroingsvegen fra Bekkemellom, veg til Redalssetra, til Bjønnhaugen, osv. Private vegforeninger. Veg til skihytta og Sangsetra.